Binnen het menselijk lichaam speelt zich hetzelfde af als in de vrije natuur. Er gelden dezelfde regels en wetten...
 
Neem bijvoorbeeld de bloed,-en lymfe afvoer (venolymfatische drainage) van een been. Stel u dit vlechtwerk van lichaamsvloeistoffen voor als een rivierdelta... van alle kanten ontvangt hij kleine stroompjes en tezamen vormen zij een steeds breder wordende rivier die voert naar de zee (capillairen worden vaten die afvoeren naar het hart).
 
De rivier meandert door een bos (het lichaam/ omliggend bindweefsel/connective tissue), de bochten ontstaan door verschil in weerstanden en druk-verschillen van het land (verschillende dichtheden van organen en weefsels in het lichaam). Het stromen van de rivier is zijn functie, de rivierbedding is de structuur. Wanneer de stroming versneld of vertraagd zien we een verandering thv de rivierbedding. Omgekeerd wanneer de oevers ver-anderen geeft dit een verandering van de stroming... (functie creëert de structuur en de structuur dirigeert de functie).
 
Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht totdat er noodweer uitbreekt (avondje uit en te veel gedronken). Er vallen een aantal takken in de rivier en er ontstaat een stremming (dysfunctie)..... de natuur zoekt een oplossing....
 
-- het vormt een omweg (anastomose)
-- het verhoogd de druk (hoge bloeddruk)
-- andere rivieren worden zwaarder belast (shuntsysteem/ varices/spataders)
-- de rivier treedt buiten zijn oevers, er blijven plassen staan (zwelling/ oedeem/ bloeding)
Kortom het lichaam compenseert & her organiseert (lees: zelf genezend vermogen).
 
Het is aan de osteopaat om te beoordelen of er ergens in uw lijf stremmingen zijn in een rivierdelta waarbij een handje hulp kan helpen. Zodat het lichaam tot een oplossing komt en weer volledig kan stromen, bewegen en functioneren voordat zich ernstiger problemen gaan ontwikkelen. Een systeem met een groot aantal compensaties waarin de spreekwoordelijke ‘emmer’ makkelijk kan ‘overlopen’ geeft snel klachten en is ontvankelijk voor ziekte.