home > Algemeen

Veiligheid
Osteopaten leren in hun opleiding afwijkingen en ziekten te herkennen. Indien nodig zal u worden verwezen naar uw behandelend arts. Het is voor de osteopaat belangrijk te kunnen beschikken over essentiële medische informatie. Het is mogelijk dat de osteopaat met uw huisarts of andere behandelaars in contact treedt voor het verkrijgen van verdere informatie. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als behandelaar zal ik dus ook uw privacy respecteren en uw persoonlijke gegevens zowel veilig bewaren als beschermen. Ze zullen alleen met toestemming worden gedeeld.

Klachten
Bij klachten kunt u zich allereerst richten tot de betreffende behandelaar. De belangen van u als patiënt worden behartigd door het Nederlandse Register voor Osteopathie 

venus van milo_skelet

Onderzoek 
Onderzoek naar de effecten van osteopathie worden in Nederland gedaan door de SWOO (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Osteopathie).

De Belgische onderzoeksgroep voor osteopathie is CORPP (Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion).