home > Wat is osteopathie

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een manuele behandelmethode die het lichaam in zijn totaliteit onderzoekt en op zoek gaat naar de oorzaak van klachten. Centraal staat het zelfregulerend vermogen van het menselijk organisme. Het onderzoek is volledig gericht op beweeglijkheid van alle weefsels.

De kracht van osteopathie is dat het een holistische (totale) kijk heeft op de mens met als bouwstenen de reguliere anatomie (bouw menselijk lichaam), fysiologie (regelprocessen), neurologie (bouw& functie zenuwstelsel) embryologie en evolutionaire principes (ontstaan/ groei/ adaptatie) en pathologie (ziekteleer). Ook de psychologie is een onderdeel van dit concept.

Voor mij zijn evolutie en morphologie (de bestudering van de vorm) in de loop van mijn ontwikkeling als osteopaat van groot belang geworden.

Een osteopaat werkt vanuit het basisprincipe dat beweeglijkheid voorwaarde is voor optimale functie. Dit geldt zowel voor een gewricht als voor een darm, een zenuwbaan of een spier. Zelfs de kleinste vloeistofstroom in haarvaatjes is voorwaardelijk voor de functie van het omliggend weefsel.

AT_MENS

OSTEOPATHISCHE VISIE OP HET MENSELIJK LICHAAM

Binnen het menselijk lichaam speelt zich hetzelfde af als in de vrije natuur. Er gelden dezelfde regels, wetten en principes...

Neem bijvoorbeeld de bloed,-en lymfe afvoer (venolymfatische drainage) van een been. Stel u dit vlechtwerk van lichaamsvloeistoffen voor als een rivierdelta... van alle kanten ontvangt hij kleine stroompjes en tezamen vormen zij een steeds breder wordende rivier die voert naar de zee (capillairen worden vaten die afvoeren naar het hart).

De rivier meandert door een bos (het lichaam/ omliggend bindweefsel/connective tissue). Het stromen van de rivier is zijn functie, de rivierbedding is de vorm*. Wanneer de stroming versneld of vertraagd zien we een verandering thv de rivierbedding. Omgekeerd wanneer de oevers veranderen geeft dit een verandering van de stroming... (functie creëert de vorm en de vorm dirigeert de functie).

*vorm: vorm of beter het engelse woord ‘form’ heeft een grotere betekenis dan alleen de fysieke vorm of structuur, het woord ‘form’ beschrijft zowel de uiterlijke vormkenmerken als het gedrag in de omgeving.

Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht totdat er noodweer uitbreekt (val met de fiets). Er vallen een aantal takken in de rivier en er ontstaat een stremming de mobiliteit verminderd..... de natuur zoekt een oplossing....
• het vormt een omweg (anastomose)
• het verhoogd de druk (hoge bloeddruk)
• andere rivieren worden zwaarder belast (shuntsysteem/ varices/spataders)
• de rivier treedt buiten zijn oevers, er blijven plassen staan (zwelling/ oedeem/ bloeding)
Kortom het lichaam compenseert & her organiseert (lees: zelf genezend vermogen).

Het is aan de osteopaat om te beoordelen of er ergens in uw lijf stremmingen zijn in een rivierdelta waarbij een handje hulp kan helpen. Zodat het lichaam tot een oplossing komt en weer volledig kan stromen, bewegen en functioneren voordat zich ernstiger problemen gaan ontwikkelen. Een systeem met een groot aantal compensaties waarin de spreekwoordelijke ‘emmer’ makkelijk kan ‘overlopen’ geeft snel klachten en is ontvankelijk voor ziekte.